За нас

ДГС “Черни Осъм” носи името на с. Черни Осъм, където е седалището на неговото административно управление.
Територията на ДГС “Черни Осъм” е изцяло разположена в землището на с.Черни Осъм, което е част от територията на Троянска община, Ловешка област.
На север и северозапад граничи с ДГС “Троян”, на изток с ДДС “Русалка”, на юг и югозапад с Национален парк “Централен Балкан”.